Sunday, March 21, 2010

awit para kay juan dela cruz

I was trying to find something to blog about in the internet, until I saw myself tagged in this video my Choir-mate-slash-friend made. She, Shirley Anne Mendoza, is a freshman in The University of The Philippines Mindanao under the BA Communication Arts program. She is a member of a budding singing group in UPMin named KATINGUGAN.

She composed the song and compiled the pictures in the video. I think she is getting the hang of being in UP! =)

Here at last is the copy of the video!anyways, the lyrics of the song so you could sing along..
Inyo bang nakikita
Inyo bang napapansin
Kalunos-lunos na kalagayan ng bayan natin
Atin mang bansa’y malaya kung ituring
Mamamayan sa kahirapa’y bilanggo pa rin

Mga kabataang sa kahirapa’y biktima
Kanilang kinubakasa’y di maipinta
Araw-araw nagdarasal ng kaginhawaan
wala na nga bang pag-asang sila’y aahon pa

Ikaw ako tayo lahat ay Pilipino
Bilang mamamayan anong magagawa mo?
Tayong lahat ay susi sa pagbangon ng bayan
Huwag hayaang magdusa kapwa mamamayan


Juan gumising ka at ngayo’y kumilos na
Gawin mong nararapat, gawin mo ang tama
Nasa iyong kamay ang pag-asang hinihintay
Ating bigyang liwanag kinabukasan ng bayan


isang mapaglayang araw po sa lahat! =)

No comments:

Post a Comment